Kommunal planveiledning

Nuvsvåg, Loppa kommune - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har ansvaret for planfaglig veiledning overfor kommunene i Finnmark. Vi anbefaler at innspill kommer så tidlig som mulig i en planprosess. Jo tidligere mulige interessemotsetninger og planproblemer kan avklares, desto raskere går planprosesser fremover. 

Kommuneplan

Kommunen skal ha en kommuneplan bestående av en samfunnsdel med handlingsplan og  en arealdel.  Hvert fjerde år vurderer kommunen planbehovet sitt ved utarbeidelse av kommunal planstrategi. 

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides minst en gang i en valgperiode og senest et år etter konstituering av et nytt kommunestyre. Kommunal planstrategi gir en beskrivelse av utviklingen i kommunen og en vurdering av hvordan planbehov kommunen har. 

Nyttige veiledere og verktøy i arbeidet med kommunal planstrategi:

 

Sist endret 07.12.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Annbjørg Løvik
Arealplanveileder
+4778963031
+4791733131
Hans Anders Theisen
Arealplanveileder
+4778963012
Stian Sørensen
Regional planlegger
+4778963220