Regionale planer for Finnmark

Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet i Finnmark og har ansvar for å utarbeide regionale planer og strategidokument i tett samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner.

Hvilke planer og strategidokument som skal utarbeides besluttes gjennom arbeidet med regional planstrategi, på bakgrunn av hva som anses som de viktigste regionale utfordringene knyttet til ønsket utvikling i fylket. Regionale planer skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Finnmark, mens regionale strategidokument angir hva som er ønsket politisk retning i fylket. 
 
Nyttige veiledere i arbeidet med regionale plandokument:
 
 

Overordnede plandokumenter

Samferdsel

Opplæring

Næring

Kultur

Folkehelse

Idrett

Tannhelse

Natur og miljø

  • Regional plan for vannregion Finnmark 2016 – 2021 (Behandles i mai 2016)
  • Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016 – 2021 (Behandles i mai 2016)

Internasjonalt

Interne planer

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Annbjørg Løvik
Arealplanveileder
+4778963031
+4791733131
Hans Anders Theisen
Arealplanveileder
+4778963012
Tore Gundersen
Plan- og kultursjef
+4778963039
+4791159623
Stian Sørensen
Regional planlegger
+4778963220