Tilskudd og stipend

Tilskudd til kulturformål

 

Finnmark fylkeskommune har disse tilskuddsordningene til kultur- og kulturminneformål:

Sist endret 04.07.2016

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september

Søknadsfristen gikk ut 15. november

Søknadsfrist 10. januar

Ny runde med midler vil bli annonsert.

Ny tildeling skjer i 2019. Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

Søknadsfrist: 15. januar 2017.

Søknadsfrister: 1. februar og 1. mai.

Søknadsfrist: 15. januar

Fant du det du lette etter?