Tilskudd og stipend

Tilskudd til kulturformål

 

Søknadsfrist: 1. februar 2017.

Søknadsfrist 15. januar for driftstilskudd 2017. 

Ny tildeling er i 2019. Søknadsfrist: 15. oktober 2018.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturhus, formidlingslokaler og andre kulturarenaer. Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Søknadsfrist: 1. desember (for påfølgende år)

Søknadsfrist på spillemidler: 15. januar

Søknadsfrist: 10. januar

Søknadsfrist: 15. januar

Søknadsfrister: 1. februar og 1. mai.

Søknadsfrist: 15. januar 2017.

Fant du det du lette etter?