Artist-in-residence - Gjesteatelieret i Vadsø

Gjesteatelieret - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune eier og driver Gjesteatelieret i Vadsø. Kunstnere i og utenfor Barentsregionen kan søke opphold her. 

Gjesteatelierordningen er et tilbud til kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker arbeidsopphold i Vadsø. 

Om gjesteatelieret

 • Finnmark fylkeskommunes gjesteatelierordning er et tilbud til profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode.
 • Gjesteatelierordningen er spesielt rettet mot kunstnere og kunsthåndverkere fra Barentsregionen, men andre kan også søke.
 • Finnmark fylkeskommune stiller gratis bolig og atelier til disposisjon for gjestende kunstnere/ kunsthåndverkere.
 • Kunstnere innenfor alle genre og teknikker kan søke om å opphold i en periode fra 2 uker til 3 måneder.
 • I behandling av søknaden vektlegges søkers prosjektbeskrivelse for opphold, samt tiltakets effekt i lokalsamfunnet (ulike typer arrangement, work-shop, utstilling, samarbeid med lokale aktører mm).
 • 1-3 kunstnere, alternativt en mindre kunstnergruppe, kan søke opphold samtidig.

Vi har ikke ledige plasser for opphold 2017

Søknad om opphold 2018 kunngjøres mars/april 2017

 

English: Vadsø Artist Residence

Finnmark County Authority owns and runs the guest studio in Vadsø. Artists inside and outside the Barents Region can apply for residence here.

 • Residency is offered to professional artists/artisans who want a temporary stay in Vadsø 
 • We offer free residency and studio to a visiting artist
 • Residency is offered to artists in all genres and techniques
 • The program is specifically aimed at artists from the Barents region, but artists from other countries are also welcome
 • The duration of stay is from 2 weeks to 3 months
 • When considering the applications, the applicant's proposal for stay, the project's impact in the community (events, workshops, exhibitions) is emphasized
 • 1-3 artists, or a small group of artists may apply together

We are fully booked in 2017

Applications 2018 will be announced March/April 2017

 

Se også vår Facebookside for informasjon om kunstneropphold, utstillinger, kurs, work-shops og andre aktviteter.

 

Nettverk og samarbeid

Vi deltar i AiR-nettverk i Barentsregionen, High North Artist-in-Residence (AiR) nettverk, som er et nettverk for organisasjoner som driver, eller ønsker å etablere Artist-in-Residence programmer i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland, samt Nordvest-Russland.

Andre gjesteatelier i Finnmark deltar også i nettverket.

Finn mer ut om dette i høyremenyen.

 

Sist endret 04.01.2017

Kontakt

Kirsti Riesto
Rådgiver
+4778963113
+4741546644