Praksisgodkjenning

Dersom du går opp som praksiskandidat må vi godkjenne din praksis før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve.

Praksiskravet er mellom 60 md (5 år) til 67,5 md. Tidligere utdanning kan gi fratrekk i praksiskravet. Du får tilsendt en praksisattest når praksisen din er godkjent.

Fyll ut relevant skjema nedenfor og send til oss per epost eller per post til Finnmark fylkeskommune, Godkjenningssentralen, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø. 

Egenvurderingskjema for praksisgodkjenning
Egenvurderingskjema for praksisgodkjenning
Akvakulturfaget (PDF, 241 kB)
Ambulansefaget (PDF, 470 kB)
Anleggsmaskinførerfaget (PDF, 242 kB)
Asfaltfag (PDF, 248 kB)
Automatiseringsfaget (PDF, 281 kB)
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (PDF, 466 kB)
Betongfag (PDF, 234 kB)
Bilfaget, lette kjøretøy (PDF, 268 kB)
Bilfaget, tunge kjøretøy (PDF, 292 kB)
Boreoperatørfaget (PDF, 188 kB)
Dataelektronikerfaget (PDF, 387 kB)
Elektrikerfaget (PDF, 338 kB)
Elektroreperatørfaget (PDF, 265 kB)
Energimontørfaget (PDF, 248 kB)
Helsearbeiderfag (PDF, 465 kB)
Landbruksfag (PDF, 369 kB)
Landbruksfag - traktor og maskiner (PDF, 268 kB)
Landbruksfag - økologisk landbruk (PDF, 354 kB)
Landbruksfag - økonomi og driftsledelse i landbruket (PDF, 266 kB)
Malerfaget (PDF, 297 kB)
Matrosfaget (PDF, 309 kB)
Mediegrafikerfaget (PDF, 250 kB)
Motormannfaget (PDF, 253 kB)
Motormekanikerfaget (PDF, 299 kB)
Motorsykkelfaget (PDF, 195 kB)
Murerfaget (PDF, 288 kB)
Produksjonsteknikkfaget (PDF, 201 kB)
Reindriftsfaget (PDF, 374 kB)
Reservedelsfaget (PDF, 390 kB)
Rørleggerfaget (PDF, 276 kB)
Salgsfaget (PDF, 251 kB)
Sikkerhetsfaget (PDF, 242 kB)
Sjømatproduksjon (PDF, 186 kB)
Skinn og pelsduodjifaget (PDF, 208 kB)
Steinfaget (PDF, 208 kB)
Stillasbyggerfaget (PDF, 207 kB)
Sveisefaget (PDF, 245 kB)
Taktekkerfaget (PDF, 262 kB)
Telekommunikasjonsmontørfaget (PDF, 205 kB)
Trykkerfaget (PDF, 202 kB)
Tømrerfaget (PDF, 258 kB)
Vaskerifaget (PDF, 262 kB)
Vei og anleggsfaget (PDF, 174 kB)
Ventilasjon og blikkenslagerfaget (PDF, 262 kB)
Yrkessjåførfaget (PDF, 274 kB)
Sist endret 19.08.2016

Kontakt

Jan Øystein Dervo
+4778963607
+4747680206
Margunn Blix
Skole- og vurderingssjef
+4778963181
+4792097943