Prøvenemnder

Prøvenemnder skal kvalitetssikre og vurdere fag- og svenneprøver. Medlemmene i prøvenemnda blir oppnevnt av fylkeskommunen etter forslag fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. 

Mer informasjon for prøvenemnder finner du på våre nettsider her og her.

Fant du det du lette etter?