Innkjøp

Finnmark fylkeskommune foretar årlig kjøp av varer og tjenester i størrelsesorden 250 millioner kroner. Innkjøpstjenesten skal bistå til at dette blir gjort i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Dette innebærer at alle innkjøp skal konkurranseutsettes.

For små innkjøp vil dette kunne innebære en begrenset utlysning eller innkjøp foretatt med forespørsel om pris fra et begrenset antall leverandører.

For større innkjøp vil dette medføre en åpen anbudsutlysning, publisert på DOFFIN.

Sist endret 05.10.2015
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Randi Kivelæ
Rådgiver
+4778963072
Tom Johansen
Rådgiver Innkjøp
+4778963063
+4791327323
Mona Halvari
Spesialrådgiver
+4778963043
+4791567716