FoU

 

VRI – Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon
 

Logo - VRI Finnmark, forskning for næring - Klikk for stort bilde Bedrifter i Finnmark kan søke VRI Finnmark midler til utviklingsprosjekt som krever forskningskompetanse i gjennomføringen. Prosjektene skal være viktige for bedriftenes kommersielle utvikling.

Søknad

Søknadsinformasjon finnes på VRI Finnmarks egne nettsider.

Kontakt

VRI Finnmark

 

Regionale forskningsfond

Logo for Regionale forskningsfond Nord-Norge - Klikk for stort bilde
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

Sist endret 25.05.2016

Kontakt

Mikal Lanes
Spesialrådgiver
+4778963147
+4797777507