Tiltak
Publisert 30.05.2016
Fylkesmannnen i FInnmark ved Eirik Frøiland Fylkesmannnen.jpg

Kommuner og sektormyndigheter deltok på Finnmark fylkeskommunes havbruksdag på fylkeshuset. Tema for dagen var akvakulturforvaltning og de ulike instansers rolle i forhold til etablering og endring av oppdrettslokaliteter.

Publisert 10.02.2016
Illustrasjon av Grid-systemet i strømmodellen for Finnmark

I forbindelse med fylkesutvalgets møte tirsdag 8. desember blir det lansering og presentasjon av nytt kartverktøy og en egen strømmodell for Finnmark. 

Publisert 11.11.2014
Kamera_web.jpg

Fiskeri- og havbrukskonferansen 2014 ble streamet. Her kan du se alle innleggene hver for seg.

Fant du det du lette etter?