Veiledningssenter for pårørende får folkehelsepris

Glade vinnere: Elisabeth Joks (t.v.), Susanne F. Nymark, Grete S. Rugland og Line Ø. Ottem. Foto: Pressefoto - Klikk for stort bildeGlade vinnere: Elisabeth Joks (t.v.), Susanne F. Nymark, Grete S. Rugland og Line Ø. Ottem. Foto: Pressefoto

Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS (VeNN) mottar Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris 2016 for sin innsats for lavterskeltilbud til pårørende til rusavhengige.

VeNN mottar årets folkehelsepris fordi de gjør bidrar med åpenhet rundt pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annet utadrettet virksomhet.  

Ivaretar pårørende

Veiledningssentret er et godt supplement til kommunale helse- og omsorgsarbeid. De gjør en stor innsats i å ivareta pårørende, som ofte ikke blir sett og ivaretatt innenfor «den tradisjonelle» kommunehelsen. Slik er VeNN en kombinasjon innenfor behandling/oppfølging og forebygging.

Støtte og veiledning

Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS (VeNN) ble opprettet i 2011. Senteret eies av Norske Kvinners sanitetsforening (N.K.S.) Troms og Finnmark. Senteret gir et lavterskeltilbud til pårørende til rusmiddelavhengige. VeNN har et godt samarbeid med spesialhelsetjenesten i regionen. Gjennom sitt arbeid bidrar de til at barn, unge og voksne får støtte og veiledning «akkurat der de er» i livet sitt. Pårørende får støtte til å ta ansvar for eget liv.

Det var hovedutvalget for kultur og samferdsel som torsdag 6. oktober tildelte fylkets folkehelsepris til Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge as.

Folkehelseprisen består av en pris på kr 30 000,- og et kunstverk og skal gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i fylket, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige.

Totalt ble det foreslått ni forslag til prisen. Kandidatene var:

  • Margit Djuve Edland
  • Máze gilisearvi / bygdelag
  • Hans Henrik Kristiansen
  • Ann Kristin Kvalsvik
  • Trond Mohn
  • Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS
  • Saga grendelag Alta
  • Marit Barbo
  • Bossekop ungdomslag 
Fant du det du lette etter?