Fra venstre Elisabeth Joks, Susanne F. Nymark, Grete S. Rugland og Line Ø. Ottem.jpg

Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS (VeNN) mottar Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris 2016 for sin innsats for lavterskeltilbud til pårørende til rusavhengige.