Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid i Finnmark 2016 – 2018

Snøballkrig. Foto: Lars Krempig - Klikk for stort bilde

Handlingsprogrammet for folkehelsearbeid i Finnmark er åpnet for innspill fra kommuner, organisasjoner og andre folkehelseaktører.

Sist endret 27.10.2015

I Finnmark har vi mange av de samme helseutfordringene som resten av landet, men vi skiller oss også ut på flere områder, både i positiv og negativ retning. Folkehelsearbeid er et politikkområde som utfordrer utformingen av andre politikkområder med hensyn til mål og ressursbruk.

Det nasjonale perspektivet på folkehelse er å utvikle et helsefremmende samfunn og redusere sosiale helseforskjeller slik at befolkningen opplever flere leveår med god helse. Det handler om alt fra barnehage og skole, nærmiljø og fritid som for eksempel idrett og kultur, til arbeidsplasser og trafikk, til by- og stedsplanlegging og næringsinteresser.

Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid 2016 – 2018 (PDF, 402 kB) har som mål å synliggjøre det arbeidet som skal prioriteres i programperioden. En vellykket oppfølging, planen og iverksetting av folkehelsetiltak avhenger av hvordan staten, kommunene, organisasjoner og fylkeskommunen forener sine ressurser og virkemidler i felles innsats.

Innspill sendes til folkehelserådgiver Britt Hjørdis Somby.
E-post Britt.Hjordis.Somby@ffk.no

Fant du det du lette etter?